INFORMACJE I PORADY BUDOWLANE

 

- Aktualnosci z branzy
- Docieplenia, systemy izolacji
- Elewacje
- Gips, plyty gipsowo-kartonowe

...Wiecej >>NASZE OSIAGNIECIA

...Wiecej >>


Wynajmiemy pomieszczenia w pawilonie handlowym w centrum Bytomia

Darmowe szkolenia

ZAPEWNIAMY USLUGI
  

-Transport towaru 24h
-Montaz Stolarki
-Projekty wnetrz
-Pogotowie budowlane 24h
 
 

 

matbud

Zatrudnimy doradzce tech. handlowego, sprzedawce, magazyniera, kasjera, asystent szefa tel 606417233

 

UWAGA ! Nasza strona wykorzysuje pliki Cookie. Korzystajc ze strony wyraasz zgod na uywanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.Dowiedz si wicej

 

...Wiecej >>


  PORADY

 

 Aktualnosci z branzy
- Budowlana marka Roku 2007 - Isover ponownie wyrózniony - Isover
- ROCA sponsorem EXPO 2008 ZARAGOZA - Roca
- Rockwool Polska laureatem konkursu „The Green Apple Awards” - Rockwool
- Fakro na Targach Batimat w Paryzu (5-10 listopada 2007) - Fakro


Docieplenia, systemy izolacji
- ABIZOL KL DM TYTAN PROFESSIONAL – lepik na zimno - Selena
- Vario – nowa inteligentna paroizolacja - Isovers
- Baranek czy kornik - Selena
- Pasywnie znaczy cieplo i tanio - Selena


Elewacje
- Sekret samoczyszczacych sie scian - Selena

Gipsy, plyty gipsowo-kartonowe
- Geometryczna dokladnosc - Lafarge Nida Gips
- Szybciej i bez wody - Lafarge Nida Gips


Chemia budowlana, tynki, farby
- Szeroka gama klejów montazowych Tytan teraz pod marka Tytan Professional - Selena
- Alubit Tytan Professional – ochrona i estetyczne wykonczenie - Selena
- ABIZOL P TYTAN PROFESSIONAL - masa bitumiczna do izolacji powlokowych - Selena
- Tytan Professional: piany do zadan specjalnych - Selena
- Tytan - srodek do usuwania mchów i porostów - czyste mury, dachy i nagrobki - Selena
- Profesjonalnie i do czysta – nowosc firmy Selena - Selena

 

 

 


 

 

Aktualnosci z branzy


 

  

ROCA sponsorem EXPO 2008 ZARAGOZA

Roca

Zblia si kolejna wystawa EXPO. Tym razem stolic wiata na trzy miesice stanie si Saragossa. Hasem EXPO 2008 ZARAGOZA jest „Woda i stay rozwój”. Powszechnie wiadomo, i problem radykalnego zmniejszania si iloci wody na Ziemi wymaga nowoczesnych i innowacyjnych rozwiza, które bd powszechnie stosowane w yciu codziennym. Temat ten nie jest obcy koncernowi ROCA, który od kilku lat swoje produkty wyposaa w technologie oszczdzajce wod. Kontynuacj i potwierdzeniem strategii prowadzenia odpowiedzialnego biznesu jest zaangaowanie firmy w promocj EXPO 2008. ROCA staa si jednym ze sponsorów tego istotnego na caym wiecie wydarzenia.

Wystawy wiatowe to doskonaa okazja, by zwróci uwag caego spoeczestwa na wane problemy ekologiczne. Obecnie najwikszym jest niedobór wody. Mityczna Saragossa malowniczo pooona nad Ebro stanie si scen dla ekspozycji kilkudziesiciu krajów wiata. Wydarzenia podczas EXPO 2008 maj sta si panoram problemów, trudnoci i osigni populacji caego wiata w zwizku z wod. Program skoncentrowany jest na ekosystemie oraz na tworzeniu nowej kultury wody i zachcaniu do wymiany dowiadcze, a take do rozprzestrzeniania wiedzy na tematy ekologiczne. Podstawowy temat wystawy bdzie podzielny na cztery równolege panele: woda - alarmujce zasoby, woda dla ycia, przestrze wody oraz woda, któr si dzielimy. EXPO 2008 to wystawa planowana z duym rozmachem, na której spodziewanych jest 7,5 miliona odwiedzajcych. Pomysodawcy tegorocznej tematyki maj nadziej, i wystawa zwikszy wiadomo spoeczestwa i zwróci uwag na jeden z gównych problemów wspóczesnej cywilizacji, jak jest woda.

ROCA to firma, która dba o przyszo Ziemi promujc szczytne ekologiczne idee i zachowania kadego z nas, poprzez konsekwentne stosowanie w swoich produktach nowoczesnych rozwiza, które faktycznie przyczyniaj si do znacznych oszczdnoci zasobów. Fakt, i koncern sponsoruje przyszoroczne EXPO ZARAGOZA jest potwierdzeniem proekologicznej polityki koncernu. To dobry przykad i dowód na to, i zamiast wiecznych przepychanek, pomidzy ekologicznymi ideologami, a rynkowymi potentatami moe zaistnie owocna wspópraca. EXPO 2008 rozpocznie si ju 14 czerwca 2008.

ROCA
grudzie, 2007
 

 

Rockwool Polska laureatem konkursu „The Green Apple Awards”

Rockwool

Rockwool Polska zosta laureatem midzynarodowej nagrody „The Green Apple Award” przyznawanej za szczególne osignicia w dziedzinie ochrony rodowiska naturalnego. Firma zdobya brzow statuetk za projekt „Szóste Paliwo – energooszczdne rozwizania Rockwool”. Uroczysto przekazania nagród odbya si 9 listopada br. w Izbie Gmin Parlamentu Brytyjskiego. Statuetki wrczy zwycizcom wiatowy autorytet w dziedzinie botaniki - prof. David Bellamy.

Prestiowa nagroda „The Green Apple Award” przyznawana jest ju od trzynastu lat przez brytyjsk organizacj pozarzdow „The Green Organization”. Promuje ona najlepsze dziaania i inicjatywy na rzecz ochrony rodowiska z caego wiata. W tegorocznej edycji konkursu firma Rockwool Polska nagrodzona zostaa za projekt „Szóste Paliwo – energooszczdne rozwizania Rockwool”, którego celem byo zwrócenie uwagi spoeczestwa na znaczenie i korzyci pynce z oszczdzania energii - zwaszcza tam, gdzie zuywa si jej najwicej, czyli w budynkach.

Przyznanie Rockwool Polska „The Green Apple Award” to dla nas due wyrónienie – powiedzia prezes firmy Andrzej Kielar. Cieszymy si, e nasze dziaania pro-ekologiczne zostay docenione przez niezalen organizacj – midzynarodowy autorytet w tej dziedzinie. Mimo osignitych sukcesów nie zamierzmy spocz na laurach. Naszym dziaaniom biznesowym nadal towarzyszy troska o ochron rodowiska naturalnego. Ju teraz kontynuujemy projekt „Szóste Paliwo”, badajc znajomo sposobów oszczdzania energii wród Polaków.

Z wiedzy i dowiadcze dotychczasowych laureatów „The Green Apple Award” mog czerpa firmy i instytucje z caego wiata. Naszym celem jest nie tylko nagradzanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony rodowiska naturalnego, ale take umoliwienie innym naladowania uhonorowanych dziaa poprzez ich publiczne udostpnienie - podkrela przedstawiciel The Green Organization, Roger Wolens. Z tego wzgldu opisy wyrónionych projektów publikowane s m.in. na stronie internetowej organizatora konkursu, gdzie kady zainteresowany moe si z nimi zapozna.

Gównym celem komunikacyjnym projektu firmy Rockwool bya poprawa efektywnoci energetycznej budynków poprzez zwikszenie standardów izolacyjnych, a take podniesienie wiedzy spoeczestwa w tym obszarze. Kampania uwiadamiaa, e najwikszym i najtaszym ródem energii s oszczdnoci energii. Ten „szósty rodzaj” paliwa — oszczdnoci energii uzyskane m.in. dziki zastosowaniu lepszej izolacji — to potencjalnie najwiksze ródo energii. Dziki starannie zaplanowanym dziaaniom kampania dotara do szerokiego krgu odbiorców. W efekcie nastpi znaczny wzrost wiadomoci spoeczestwa odnonie moliwoci oszczdzania energii poprzez popraw standardów energetycznych budynków.

„The Green Apple Award” to nie pierwsza nagroda dla Rockwool Polska za osignicia w zakresie ochrony rodowiska naturalnego. Dotychczas firma zostaa ju dwukrotnie uhonorowana tytuem „Lidera Polskiej Ekologii” w konkursie Ministra rodowiska - w kategorii „Przedsibiorstwo” w 2001 r. oraz w kategorii „Wyrób” w 2003r. Rockwool Polska wyróniony zosta za wprowadzenie bezodpadowej produkcji oraz podnoszenie standardów ekologicznych produktów izolacyjnych.

Informacje dodatkowe:
Rockwool Polska Sp. z o.o. naley do Grupy Rockwool - wiatowego lidera w technologii produkcji skalnej weny mineralnej - dostawcy produktów, systemów i rozwiza sucych poprawie efektywnoci energetycznej, akustyki i bezpieczestwa poarowego obiektów budowlanych.
Grupa Rockwool posiada 70-letnie dowiadczenie, a ponad 8.000 pracowników w przeszo 35 krajach obsuguje klientów na caym wiecie.

Rockwool Polska dziaa od 1993 roku i wytwarza wysokiej jakoci produkty ze skalnej weny mineralnej w dwóch fabrykach – w Cigacicach i Makini. Od pocztku dziaalnoci w Polsce Grupa Rockwool zainwestowaa w Polsce ponad 500 mln z w proces technologiczny i instalacje proekologiczne. Kolejne inwestycje w zwikszenie mocy produkcyjnych, m.in. planowane uruchomienie w fabryce w Makini nowej linii produkcyjnej powinno nastpi w drugiej poowie 2008r.

W 2003 roku Rockwool Polska otrzyma certyfikat potwierdzajcy, e system zarzdzania jakoci stosowany w firmie spenia wymagania midzynarodowej normy ISO 9001:2000. System obejmuje wszystkie najwaniejsze obszary dziaalnoci firmy: projektowanie wyrobów, zaopatrzenie w surowce, produkcj, kontrol i badania, przechowywanie, sprzeda, dostawy do klientów, doradztwo techniczne oraz badania potrzeb rynku. Za cige doskonalenie rozwiza w zarzdzaniu przez jako Rockwool Polska otrzyma w 2006 roku „Wielkopolsk Nagrod Jakoci”.

O dbaoci o wysok jako wiadcz take liczne nagrody przyznane produktom Rockwool, m.in. Zoty Medal Targów Budma 2006 za pyt Megarock, „Izolacja Roku 2006” za samoprzylepna mat Klimafix, „Izolacja Roku 2005” za system ocieple Ecorock Max, „Izolacja Roku 2004” za System Zabezpiecze Ognioochronnych FirePro czy "Produkt Przyjazny Architekturze" dla systemu pyt spadkowych Dachrock SPS. Produkty Rockwool uzyskay dwukrotnie (w 2005 i 2007 roku) ogólnopolskie godo „Laur Klienta” w kategorii izolacji budowlanych, a marka Rockwool zostaa uznana za „Budowlan Mark Roku 2005” w rankingu prowadzonym przez Centrum Bada i Analiz Rynku.

Rockwool Polska przykada szczególn wag take do ochrony rodowiska. Za osignicia w zakresie wprowadzenia bezodpadowej produkcji oraz podnoszenie standardów ekologicznych produktów izolacyjnych Rockwool zosta uhonorowany w prestiowym konkursie Ministra rodowiska tytuem Lider Polskiej Ekologii w 2001 r. w kategorii „Przedsibiorstwo”, natomiast w 2003 r. w kategorii „Wyrób”.

Rockwool Polska
grudzie, 2007

 

Fakro na Targach Batimat w Paryu (5-10 listopada 2007)

Fakro

Blisko trzy tysice wystawców z 52 krajów oraz 400 000 zwiedzajcych uczestniczyo w jednych z najwikszych imprez wystawienniczych brany budowlanej na wiecie.

Midzynarodowe targi budowlane Batimat w Paryu s miejscem wymiany informacji o nowociach w budownictwie. W tym roku Polska bya gociem honorowym a firma Fakro jedn z zaledwie trzech firm reprezentujcych nasz kraj na konferencji prasowej, powiconej dowiadczeniom polskich firm na rynku francuskim. Firma Fakro moe si pochwali ju dziesicioletni dziaalnoci na jednym z bardziej wymagajcych rynków europejskich.

Przyczyn zaproszenia Polski jako honorowego gocia targów by – jak poinformowali organizatorzy – szybki, 30 procentowy wzrost sektora budowlanego w naszym kraju i zwizane z tym potrzeby mieszkaniowe. Równie zapowied organizacji Euro 2012 rodzi potrzeby dotyczce infrastruktur drogowych, hotelarskich, sportowych.

Na okazaym stoisku o ukadzie wyspowym (powierzchnia 160m2) Fakro zaprezentowao swoje najnowsze produkty: m.in. energooszczdne okno FTT Termo, nowoczesne okno uchylno-obrotowe FPP preSelect, specjalnej konstrukcji okno kolebkowe do dachów kopuowych oraz najnowsze okno obrotowe ze zintegrowanym systemem elektrycznym
FTP-V Eectro.

Oprócz gównego stoiska Fakro byo eksponowane w wielu miejscach na terenie targów, w tym m.in. za porednictwem reklam, umieszczonych w cigach komunikacyjnych hali, gdzie wystawiali si producenci brany dachowej.

Obecno na targach zaowocowaa wieloma nowymi kontaktami, które rokuj dalsze perspektywy rozwoju na rynku francuskim. Niestety, nie sposób mówi o honorowym przyjciu firmy Fakro w Paryu, z powodu przykrego incydentu. W drugim dniu doszo do celowego zniszczenia jednej z reklam Fakro, bdcej czci staej ekspozycji targowej. Zniszczona zostaa jedna z ponad 20 reklam, która znajdowaa si w pobliu jednego z konkurentów na skrzyowaniu cigów komunikacyjnych. Reklama Fakro bya patna i o jej miejscu decydowali organizatorzy.

FAKRO
listopad, 2007

Docieplenia, systemy izolacji

ABIZOL KL DM TYTAN PROFESSIONAL – lepik na zimno

Selena

Abizol KL DM – lepik na zimno przeznaczony do przyklejania pap i wykonywania lekkich izolacji wodoochronnych, take na lekko wilgotnych powierzchniach, to kolejny produkt z wprowadzanych wanie na rynek Abizoli nowej generacji. Abizole to masy bitumiczne do zabezpieczania budynków i budowli przed szkodliwym dziaaniem wody i wilgoci.

Abizol – marka marek
Abizole to doskonale znane profesjonalne hydroizolacyjne masy asfaltowe. Od dziesicioleci stosowane do solidnego zabezpieczania budynków przed wilgoci i wod, stay si synonimem asfaltowych mas hydroizolacyjnych. Niekwestionowany ekspert w dziedzinie izolacji bitumicznych – ABIZOL – powraca w nowej formule, jeszcze lepiej sprawdzajcej si w polskich warunkach pogodowych. Dziki modyfikacji kauczukiem syntetycznym i wzbogaceniu specjalnymi dodatkami, nowe Abizole zapewniaj wysz odporno na spkania mrozowe, charakterystyczne dla naszego klimatu.

Sklei pap jak aden inny
Tytan Professional Abizol KL DM to wysokojakociowy lepik bitumiczny do stosowania na zimno w zewntrznych izolacjach fundamentów, dachów, tarasów. Tytan Professional Abizol KL DM przeznaczony jest do przyklejania pap asfaltowych do rónych podoy, sklejania warstw papy w hydroizolacjach wielowarstwowych i wykonywania bezspoinowych powok wodochronnych.

Jeden Abizol – wiele korzyci
Specjalna formua Abizolu powoduje, e powstae powoki izolacyjne s bardziej odporne na szkodliwe dziaanie mrozu oraz procesów zamarzania i rozmarzania. To jednak nie wszystkie zalety tego produktu – Tytan Professional Abizol KL DM moe by stosowany na lekko wilgotnych nawierzchniach. Silne wizanie lepiku z podoem sprawia, e powoka jest niezwykle trwaa i odporna na dziaanie sabych kwasów, zasad i agresywnych zwizków zawartych w gruncie.

SPOSÓB UYCIA

Przygotowanie podoa:
Podoe nie moe by zmroone, oszronione oraz musi by pozbawione zastoin wody. Usun lune elementy, ostre krawdzie, zanieczyszczenia i py, czci metalowe odrdzewi. Ubytki wyspoinowa, powierzchnie porowate wyrówna zapraw cementow. Podoa betonowe, silnie chonne oraz naraone na mocne obcienia naporem wody zagruntowa ABIZOLEM R (nie stosowa gruntów na bazie wody) i poczeka do jego wyschnicia.
W przypadku starych pokry papowych usun lune fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejce pcherze i wybrzuszenia przeci na krzy i podklei lepikiem ABIZOL KL-DM. Dla wyrównania powierzchni wyrwy i ubytki wypeni mas szpachlow ABIZOL G.

Aplikacja:
Stosowa na zimno. Mas nakada szczotk dekarsk, pac lub szpachl. Kolejne warstwy nakada po wyschniciu poprzedniej. Nie stosowa wewntrz pomieszcze.
Klejenie pap asfaltowych do podoa i midzy sob – nanie lepik caopowierzchniowo na szeroko przyklejanej papy. Odczeka 15-20 minut, rozoy pap i dokadnie docisn j do masy.
Wykonywanie bezspoinowych powok wodochronnych – po naleytym wyschniciu roztworu gruntujcego naoy 2-3 warstwy lepiku w iloci 1,5 kg / m2 na jedn warstw. Kad kolejn warstw nakada prostopadle do poprzedniej, aby unikn niecigoci warstwy izolacyjnej. czne zuycie lepiku wynosi od 3,0 do 4,5 kg/m2. Grubo warstw kontrolowa poprzez zuycie materiau.

Selena
listopad, 2007

 

 


 

Vario – nowa inteligentna paroizolacja

Isover

Isover POLSKA, lider na rynku izolacji, oferuje jedyny w swoim rodzaju, kompletny system, do ocieplania poddaszy pod nazw Vario.

Skada si on z inteligentnej paroizolacji, odpowiednio dobranych wyrobów klejcych i uszczelniajcych oraz z weny mineralnej szklanej – Super-Mata. Ten niepowtarzalny system pozwala uzyska maksymalne oszczdnoci w kosztach ogrzewania (posiada najniszy na rynku wspóczynnik przewodzenia ciepa!) przy doskonaym zabezpieczeniu poddasza przed niekorzystnym wpywem pary wodnej.

Wystpowanie pary wodnej jest zjawiskiem naturalnym i nieszkodliwym jeeli pozwolimy na dobry jej odpyw na zewntrz budynku, nie pogarszajc przy tym waciwoci izolacyjnych cian, czy dachu. Za powstawanie pary odpowiadaj gównie mieszkacy poprzez codzienne czynnoci takie jak pranie czy gotowanie. Naturalnym procesem jest take intensywne odparowanie wody z uytych do budowy materiaów budowlanych. Waciwoci pary wodnej sprawiaj, e ma ona tendencje do unoszenia si ku górze co powoduje jej nagromadzenie si na poddaszu. Nadmierne zawilgocenie moe powodowa powstawanie pleni i grzybów, które nie tylko niszczco dziaaj na materiay uyte w konstrukcji budynku, ale take negatywnie wpywaj na zdrowie czowieka wywoujc alergie oraz powodujc astm.

Isover POLSKA
czerwiec, 2007

 


 

Baranek czy kornik

Selena

Kady chce, aby jego dom wyglda jak z obrazka. Podejmujc prób realizacji swoich marze, powicamy sporo uwagi, by wybra odpowiadajc nam elewacj.

Kiedy ju wiemy, czy ocieplenie bdzie realizowane w oparciu o wen czy styropian, gdy zdecydujemy, jakiego koloru bdzie nasz nowy dom, pozostaje jeszcze jedno pytanie – jak struktur nadamy naszej elewacji: baranka czy kornika? I cho efekt wizualny jest dla nas czsto najwaniejszy, warto te pamita, e od tego, w jaki tynk zdecydujemy si wyposay elewacj naszego domu, w duej mierze zaley chociaby jej estetyczny wygld i szybko brudzenia si.

Elewacja zdobi dom
Faktura tynku ma duy wpyw na wygld elewacji. Wbrew panujcemu przekonaniu, rónica w fakturze tynku nie zaley wycznie od uytego przy zacieraniu narzdzia.
To, czy struktura tynku bdzie wyrazista, czy delikatna, zaley od iloci i wielkoci ziaren kruszywa zawartego w masie tynkarskiej, a take od sposobu nakadania materiau. Najczciej spotykane faktury tynku to baranek i kornik.
Pierwszy z nich uzyskiwany jest przy uyciu masy tynkarskiej, która w zalenoci od wielkoci kruszywa daje efekt mniejszych lub wikszych grudek. Z kolei tynk o wzorze kornika powstaje przy uyciu jednolitych, owalnych ziaren o wikszej rednicy, które w czasie zacierania tworz w warstwie tynku specyficzne rowki.

Najpierw wyrównujemy
Przygotowana pod naoenie tynku powierzchnia powinna by gadka. Wiksze nierównoci i wgbienia naley wygadzi zapraw do szpachlowania.
Niewielkie nierównoci podoa pomaga ukry tynk o fakturze baranka, który dziki odpowiedniej wielkoci kruszywa, tworzy charakterystyczn struktur gruboziarnistego grysu. Szczególnie polecany jest tutaj tynk Elastyczny/wytrzymay, który w elastyczny sposób dopasuje si do nierównoci ciany i zamaskuje niewielkie niedoskonaoci.

Zacieranie tynku
Etap zacierania jest niezwykle wany, poniewa wanie podczas tej pracy zwizki hydrofobowe, zawarte w masie tynkarskiej, uaktywniaj si, zatrzymujc wod na powierzchni i czynic j odporn na zmywanie. Warto pamita, e kady rodzaj tynku wymaga innego sposobu pracy i od niego zaley efekt kocowy. Dlatego, aby uzyska wygld baranka, konieczne jest zacieranie ruchami okrnymi w jedn stron.
Wiksza dowolnoci charakteryzuje si kornik, którego nakadanie moe odbywa si za pomoc dowolnych ruchów: poziomych, pionowych, ukonych lub okrnych, w zalenoci od oczekiwanego wygldu.

Czyszczenie elewacji
Podejmujc decyzje o wyborze struktury tynku, naley wzi pod uwag skonno do brudzenia si powierzchni. Dotyczy to szczególnie miejsc silnie zurbanizowanych. W przypadku domów usytuowanych blisko fabryk czy dróg o duym nateniu ruchu, na cianach zbiera si wicej zanieczyszcze. W poczeniu z kwanymi deszczami, powoduj one powstawanie nieestetycznych zacieków. S one szczególnie widoczne na elewacjach pokrytych tynkiem typu kornik, gdzie zanieczyszczenia s trudniejsze do usunicia. Dodatkowo w rowkach mog rozwija si grzyby i plenie.
Tynk o wzorze baranka ma struktur bardziej jednolit, która jest atwiejsza do czyszczenia. W przypadku tynków strukturalnych najlepszym sposobem oczyszczania jest zmywanie elewacji za pomoc aparatów cinieniowych.
Warto pamita, e na terenach o znacznym zanieczyszczeniu powietrza zaleca si stosowanie tynków o moliwie drobnym uziarnieniu. W przypadku tynków o fakturach drapanych – specjalici polecaj zacieranie w kierunku pionowym.
Najlepszym rozwizaniem jest zastosowanie systemu Samoczyszczcego/perlistego, w ramach którego do wyboru mamy tynk o fakturze baranka o gruboci ziarna 1,5mm i 2 mm oraz kornik o gruboci ziarna 2 i 3 mm, a efekt samoczyszczenia uzyskujemy dziki zastosowaniu silikonowej farby samoczyszczcej z efektem perlenia.

Pena gama ocieplania
Pamitajmy, e system ocieple to nie tylko tynk, to take zaprawa klejowo-szpachlowa, grunt, farba elewacyjna. Wykorzystujc wszystkie elementy jednego systemu ocieple mamy gwarancj, e nasz dom bdzie mia wybrane przez nas cechy: bdzie albo elastyczny, albo oddychajcy, albo samoczyszczcy.
W kadym z systemów Tytan Professional EOS inwestor ma do wyboru dwa wzory cienkowarstwowego tynku o nastpujcych wielkociach kruszywa:
• baranek: 1,5 mm, 2,0 mm
• kornik: 2.0 mm, 3,0 mm.
W systemie Tytan Professional EOS Elastyczny/wytrzymay zostay wprowadzone trzy dodatkowe uziarnienia baranka (1 mm, 2, mm, 3 mm) oraz dwa dodatkowe uziarnienia kornika (1,5 mm, 2,5 mm).
Umoliwia to wybór interesujcej nas faktury i gruboci uziarnienia tynku w ramach dowolnej z cech.

Selena SA
maj, 2007

 

 


 

Pasywnie znaczy ciepo i tanio

Selena

Ciepo domu rodzinnego jest marzeniem kadego z nas. Ciepo rozumiane nie tylko jako to co pomidzy ludmi, ale równie jako fizyczne ciepo, w którym te kontakty moemy pielgnowa.

Za komfort mieszkania w ciepym domu pacimy obecnie coraz wicej. Z ogóu wydatków, centralne ogrzewanie to okoo 60%. W przypadku domku jednorodzinnego kilkumiesiczny sezon grzewczy wie si z opatami dochodzcymi nawet do 10 tysicy. Bywa, e z powodu coraz wyszych rachunków, jestemy zmuszeni do przykrcania grzejników.
Czy jest jaki sposób na to szalestwo? Co zrobi, by w naszym domu byo ciepo „jak u Pana Boga za piecem”, a miesiczne koszty ogrzewania byy zdecydowanie nisze?

Czym jest dom pasywny ?
Z pomoc przybyli nam architekci i inynierowie. Stworzyli oni domy pasywne, czyli takie, które przy ekstremalnie niskim wykorzystaniu energii potrafi zapewni maksymalny komfort cieplny. Tradycyjny dom z lat 80 potrzebowa okoo 220 kWh energii do ogrzania 1 m2 powierzchni uytkowej, wspóczesny dom niskoenergetyczny – 30-70 kWh/m2, domy pasywne mniej ni 15 kWh/m2 w skali roku! To ponad 10 razy mniej ni w przypadku tradycyjnego budownictwa. Czy to na pewno moliwe?

Jak dziaa dom pasywny?
Gówn ide przywiecajc budowie takiego domu jest wykorzystanie pasywnych róde energii pochodzcej z urzdze elektrycznych, ciepa sonecznego, ciepa odzyskanego z wentylacji oraz z superizolacji, która zatrzymuje ciepo wewntrz budynku. Dobr zapor przed zimnem zapewniaj take okna o wysokich parametrach izolacyjnoci (na co skada si nie tylko ciepy profil, ale take szyba). Przenikanie ciepa zatrzymywane jest równie przez dobr izolacj stropów Dziki takim zabezpieczeniom zysk, jaki osigniemy przez zatrzymanie energii sonecznej wewntrz domu przewyszy straty spowodowane uciekaniem ciepa na zewntrz..
Naley jednak pamita, e szczelny budynek wymaga odpowiedniej wentylacji pozwalajcej na wymian powietrza i na odzyskanie ciepa z powietrza zuytego.

Jak pasywnie ociepla dom?
Poniewa dziki zredukowaniu straty ciepa uciekajcego przez le ocieplone ciany moemy zaoszczdzi nawet do 40% energii, waciwy dobór odpowiednich materiaów ociepleniowych jest najwaniejszym krokiem przy myleniu o domu pasywnym. ciany w domu pasywnym ocieplamy wen bd styropianem, dobierajc system ocieple, który nada budynkowi wybrane przez nas cechy: Elastyczny/wytrzymay, Oddychajcy/naturalny i Samoczyszczcy/perlisty. Korzystajc z caociowego systemu jednego producenta mamy pewno, e poszczególne jego elementy ze sob nie koliduj gwarantujc trwae ocieplenie domu.

Firma Selena proponuje trzy systemy ocieple Tytan Professional EOS: Elastyczny / wytrzymay, Oddychajcy / naturalny i Samoczyszczcy / perlisty.
System Tytan Professional EOS Elastyczny/wytrzymay zapewnia wysok odporno na uderzenia oraz na powstawanie pkni i szczelin – dziki czemu ciany domu bd utrzymane w doskonaej kondycji przez lata, a tynku nie uszkodzi wielokrotnie odbijana od ciany pika, czy przystawiona do ciany drabina.
Tytan Professional EOS Oddychajcy/naturalny, stworzony przy uyciu materiaów naturalnych, posiada doskonae waciwoci paroprzepuszczalne i umoliwia odparowanie wilgoci przez ciany, co jest szczególnie istotne przy dobrze zaizolowanych i bardziej ni inne domy, szczelnych domach pasywnych.
Tytan Professional EOS Samoczyszczcy/perlisty umoliwia samooczyszczanie si elewacji z brudu i kurzu, dziki farbie o specjalnej formule zawierajcej rodki powodujce perlenie si wody, która spywajc oczyszcza tynk. Taki tynk jest odporny nie tylko na zmywanie, promienie UV, ale take zmienne warunki atmosferyczne.

Ile to kosztuje?
Innowacyjne rozwizania zastosowane w domu pasywnym kosztuj mniej, ni mogoby si to wydawa. Naley te pamita, e to inwestycja, która szybko si zwraca. Za sezon grzewczy w domu pasywnym o powierzchni 120m2 nie zapacimy ani 10.000, ani nawet 5.000, ale okoo 500z! To niebagatelna oszczdno. Dodatkowo latem zaoszczdzimy na klimatyzacji, poniewa dom pasywny to dom dobrze zaizolowany, który nie tylko zatrzymuje ciepo zim, ale równie utrzymuje sta temperatur wewntrz latem.

Czy to si buduje?
Idea domów pasywnych jest bardzo popularna w Niemczech, Szwajcarii i Skandynawii. Do Polski moda na domy pasywne dociera powoli i jest to niestety temat wci mao znany – a szkoda.
Polskich inwestorów jednak coraz czciej przekonuj przysze oszczdnoci w uytkowaniu budynku oraz zgodny z normami unijnymi wymóg, w myl którego ju wkrótce Polska bdzie musiaa okreli klasy energetyczne dla kadej budowli. Miejmy zatem nadziej, e domy pasywne stan si w niedalekiej przyszoci nie tylko przywilejem i luksusem, ale take gosem rozsdku, a nawet obowizkiem.


Tytan Professional EOS to trzy systemy profesjonalnych produktów do ocieple cian zewntrznych: Elastyczny/wytrzymay, Oddychajcy/naturalny i Samoczyszczcy/perlisty. W skad kadego systemu wchodz: zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania warstwy izolacyjnej i zatapiania siatki, grunt do sytemu, tynk cienkowarstwowy, farba elewacyjna. W zalenoci od cech, jakie chce si uzyska, w technologii produkcji danego systemu uywa si kombinacji specjalistycznych skadników o optymalnie dobranych parametrach. Pozwala to osign przez system przypisane mu waciwoci tj. elastyczny i wytrzymay, oddychajcy i naturalny lub samoczyszczcy i perlisty.
System Tytan Professional EOS posiada nieograniczone moliwoci kolorystyczne, kolor farby nanoszonej na tynk lub kolor tynku barwionego w masie wybierany jest ze wzornika kolorów, jest równie moliwo wykonania niepowtarzalnego koloru pod indywidualne zamówienie.

Selena w Polsce
Marka Tytan Professional uzyskaa nagrod Budowlanej Marki Roku 2006 w kategorii pian i silikonów. Nagroda Budowlanej Marki Roku 2006, przyznana na Targach Budma 2007 jest odzwierciedleniem najwyszej jakoci marki, znajomoci marki, jej dostpnoci w tradycyjnym kanale dystrybucji oraz czstotliwoci jej wyboru przez klientów.

Selena na wiecie
W dniu 1 stycznia 2007 (w dniu przystpienia Bugarii do Unii Europejskiej) rozpocza dziaalno Selena Bulgaria Ltd - czternasta spóka zagraniczna Grupy Selena.


Selena
marzec, 2007

  

Elewacje

Sekret samoczyszczcych si cian

Selena

Czysty dom to estetyczna, zadbana elewacja. Jak utrzyma j przez lata w doskonaym stanie? Jak zaradzi destrukcyjnym wpywom zanieczyszcze rodowiska, spalin, tuszczu i sadzy? Nowoczesne rodki wchodzce w skad najlepszych farb i tynków odpowiadaj na te potrzeby – wystarczy dobrze wybra.

Czyste elewacje - teraz to atwe
Wybierajc struktur, rodzaj i kolor tynku pamitajmy, e nawet najpikniejszy budynek traci wraz z upywem lat. Wpyw na to maj midzy innymi zanieczyszczenia powietrza oraz dobrany rodzaj tynku i kolor elewacji.
Do dyspozycji inwestora pozostaj tynki mineralne i akrylowe, a take silikonowe i silikatowe, w szerokiej gamie barw. Jak nie zgubi si w gszczu produktów dociepleniowych? Kompletny i zaawansowany technologicznie system, z moliwoci samoczyszczenia, speni oczekiwania nawet najbardziej wybrednych klientów. Takim systemem jest Tytan EOS Samoczyszczcy/perlisty.

Teflon, silikon i kwarc
Zastosowanie systemu ocieple Tytan EOS Samoczyszczcy/perlisty, zawierajcego teflon oraz mikroemulsj silikonow powoduje, e drobinki brudu i kurzu s samoistnie usuwane z elewacji pod wpywem opadów atmosferycznych. System jest odporny na zmywanie wod, na dziaanie promieni ultrafioletowych oraz na zmienne warunki atmosferyczne. Dziki tym cechom dom, w którym zastosowano system Tytan S, na dugo zachowa czysty, estetyczny wygld, bez nalotu i brudu. Wysoka przepuszczalno pary wodnej sprawia, e ciany, na których zastosowano system ocieple Tytan EOS Samoczyszczcy/perlisty, uatwiaj naturaln dyfuzj gazów przez ciany budynków.


Samoczyszczce/perliste ocieplenie - rozwizanie systemowe – szukaj systemu S
Na rynku dostpne s rónorodne produkty dociepleniowe. Jak wic zagwarantowa, e wybralimy produkt najlepszy? Naley zwróci uwag na rozwizania systemowe, dziki którym oszczdzamy czas oraz mamy gwarancj, e dom zostanie ocieplony na najwyszym poziomie.
Takim systemem jest Tytan EOS Samoczyszczcy/perlisty, w skad którego wchodz:
- biaa zaprawa klejowo-szpachlowa S do przyklejania styropianu i zatapiania siatki – zawiera wókna wzmacniajce, mrozoodporna, wysoce wydajna, o bardzo dobrej przyczepnoci
- grunt do systemów OS – zwiksza przyczepno, reguluje chonno podoy, gotowy do uycia
- tynk cienkowarstwowy OS – wykonany jest na bazie biaego cementu, wypeniaczy i kruszywa marmurowego, o wysokiej przepuszczalnoci pary wodnej, wytrzymay na uderzenia, baranek: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm; kornik: 2,0 mm, 3,0 mm
- farba elewacyjna SO – na bazie dyspersji silikonowych, zawiera rodki glono- i algobójcze, odporna na promienie UV, silnie kryjca, samoczyszczca.

Selena
sierpie, 2007

 


 

Geograficzna dokladnosc

Geometryczna dokadno

Lafarge Nida Gips

Jeszcze do niedawna raziy nas krzywe naroniki cian w naszych mieszkaniach czy biurach, a o ciekawej aranacji wntrza nie mogo by mowy ze wzgldu na brak odpowiednich materiaów wykoczeniowych. Obecnie firmy proponuj inwestorom coraz ciekawsze, wygodne w wykonawstwie i inspirujce rozwizania.

Przykadem tego s m.in. aluminiowe profile ozdobne serii Shadowline i Softform Lafarge Nida Gips. Produkty z serii Shadowline umoliwiaj uzyskanie idealnie poziomego lub pionowego boniowania cian, schodkowych gzymsów z zachowaniem dokadnych któw prostych, praktycznego umieszczenia owietlenia czy te wykaczania krzywizn i zaokrgle z geometryczn dokadnoci. Profile ozdobne Softform natomiast, stwarzaj moliwo kreowania agodnych uków w miejscach zbiegajcych si paszczyzn - w naronikach, wokó drzwi oraz przy zczach cianek dziaowych. Mona równie za ich pomoc stylowo zabezpieczy naroniki w pomieszczeniach o duych nateniach ruchu.
Profile ozdobne wykonane s ze stopu aluminiowego odpornego na korozj i pokrytego farb podkadow, która doskonale czy si z rónorodnymi materiaami wykoczeniowymi takimi jak farby emulsyjne, tynki strukturalne, lakiery czy kleje do tapet. Najlepszy efekt uzyskuje si stosujc pómatowe lub matowe materiay wykoczeniowe. Profile posiadaj otwory montaowe, które znacznie uatwiaj ich monta.
Montuje si je na cianach nonych, ciankach dziaowych z pyt gipsowo - kartonowych o pojedynczej i podwójnej konstrukcji nonej a take na sufitach. Mocowane s do stelaa poprzez warstw pyt g-k za pomoc odpowiednich wkrtów w odstpach max. 600 mm.
Oto kilka przykadów zastosowania profili ozdobnych. Lafarge Nida Gips proponuje m.in. profil fugi cieniujcej sucy do boniowania. Daje on moliwo bardzo dokadnego poziomego lub pionowego podziau paszczyzny ciany. Innym przykadem jest profil do obrazów. Uywajc go mona w estetyczny sposób zawiesi dekoracje cienne, bez uywania gwodzia i motka. Obrazy wiesza si na cienkich ykach nylonowych. Jest to eleganckie a jednoczenie wygodne rozwizanie, uatwiajce zmiany. Profilem podwójnym W natomiast, mona „inaczej” zaaranowa czenie ciany i sufitu podwieszanego, a gitki profil zakaczajcy zaokrgla wszelkie krzywizny wykonane z pyt gipsowo - kartonowych. Coraz czciej stosuje si praktyczne profile owietleniowe, które stanowi oson dla lamp i reflektorów owietlenia poredniego. Profile naronika wewntrznego i zewntrznego daj moliwo zaokrglania, a profilem zamykajcym cian mona zakoczy wystajce ciany dziaowe i wnki cienne.

 


 

Szybciej i bez wody

Lafarge Nida Gips

Na tegorocznych targach budowlanych „BUDMA 2002” w Poznaniu Lafarge Nida Gips wród bogatej oferty produktów zaprezentowaa po raz pierwszy now mas szpachlow NIDA Gotowa.

Stosuje si j z uyciem tamy zbrojcej, do spoinowania pyt gipsowo – kartonowych o wszystkich rodzajach krawdzi, a take pyt zespolonych z wen mineraln czy styropianem. Dziki bardzo dobrej przyczepnoci do podoa i odpornoci na pknicia idealnie nadaje si take do prac reperacyjnych. NIDA Gotowa jest produktem gotowym do natychmiastowego uycia, czym róni si od innych produktów gipsowych Lafarge Nida Gips takich jak NIDA Start, NIDA Finisz czy planfix fresh, wystpujcych w postaci proszku, który w odpowiednich proporcjach rozprowadza si w wodzie.
Zastosowanie NIDA Gotowa z pominiciem procesu rozrabiania jest atwiejsze, szybsze i niezwykle wygodne zarówno podczas remontu mieszkania jak i na duych placach budowy, gdzie utrudniony jest dostp do wody.
Spoinowanie z uyciem Nida Gotowa przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich to spoinowanie wstpne. Mas szpachlow NIDA Gotowa nakada si cienk, milimetrow warstw na szczelin, przykada odpowiednio tam zbrojc i wpasowuje w spoin za pomoc szerokiej szpachli. Po wyschniciu nastpuje drugi etap. Na fug nakada si tym razem grubsz warstw szpachli i rozprowadza, szerzej ni w pierwszym etapie, dokadnie pokrywajc tam. Po stwardnieniu spoiny naley przeszlifowa j drobnym papierem ciernym, aby usun ewentualne nierównoci. Powstaje wówczas gadka powierzchnia odpowiednia pod malowanie i tapetowanie. NIDA Gotowa doskonale nakada si, posiada znakomit przyczepno i jest odporna na pkanie. Nie cieka i nie plami zapewniajc czysto wykonania. Jest idealna zarówno dla majsterkowiczów jak i profesjonalnych wykonawców. To kolejny produkt gipsowy Lafarge Nida Gips gwarantujcy bardzo dobr jako i wysokie walory uytkowe.
  

Chemia budowlana, tynki, farby

Szeroka gama klejów montaowych Tytan teraz pod mark Tytan Professional

Selena

Znane od lat i cenione przez uytkowników kleje montaowe firmy Selena s teraz dostpne pod mark Tytan Professional. Linia klejów zostaa odwieona i otrzymaa nowy, atrakcyjny wygld.

Znany produkt – nowy wygld
Tytan Professional to marka firmy Selena, midzynarodowego producenta chemii budowlanej, uhonorowana nagrod Budowlanej Marki Roku 2006. Pod nazw Tytan Professional oferowane s, m. in. piany poliuretanowe, silikony, systemy docieple EOS oraz nowa generacja Abizoli - mas bitumicznych do izolacji przeciwwodnych. Od niedawna Tytan Professional to take marka znanych i lubianych klejów montaowych, oferowanych dotychczas pod mark Tytan.
Klienci z pewnoci zwróc uwag na nowe opakowania, przycigajce wzrok wyrazistym, znanym logotypem, w którym nazw Tytan Professional umieszczono na granatowo – czerwonym tle.

Wiele zalet klejów montaowych Tytan Professional
Linia klejów montaowych Tytan Professional to szeroka gama znanych od lat produktów przeznaczonych do prac wykoczeniowych. Profesjonalne kleje znakomicie sprawdz si przy klejeniu i czeniu wikszoci typowych materiaów budowlanych, wykoczeniowych i dekoracyjnych. Produkty te zaspokoj oczekiwania zarówno majsterkowiczów, jak i profesjonalistów, którzy ceni je za wysok jako i bardzo dobre parametry techniczne. Kleje montaowe Tytan Professional cechuje take szybki chwyt pocztkowy i doskonaa przyczepno, a uzyskane podczas klejenia poczenia s niezwykle wytrzymae.

Kleje do rónych zastosowa
Oferta klejów Tytan Professional zawiera dziewi produktów przeznaczonych do prac wykoczeniowych i naprawczych. Ich wspóln cech jest uniwersalno zastosowa i prostota uycia. Kleje montaowe Tytan Professional s niezastpione podczas przyklejania rónorodnych materiaów stosowanych w budownictwie, w technikach izolacyjnych i montaowych oraz elementów dekoracyjnych. Doskonale sprawdzaj si równie przy drobnych domowych naprawach. Z ich pomoc poczymy m.in. pytki ceramiczne, szko, lustra, metal, aluminium, drewno i materiay drewnopodobne, parapety, progi, listwy przypodogowe, kasetony, styropian, materiay izolacyjne, pyty G-K, kamie, korek, PVC i wiele innych. Po utwardzeniu tworz bardzo trwae, elastyczne poczenie, odporne na zmienne warunki atmosferyczne i dziaanie wilgoci.

Selena
luty, 2008

 

 

Alubit Tytan Professional – ochrona i estetyczne wykoczenie

Selena

Alubit Tytan Professional to nowej generacji masa asfaltowo-aluminiowa suca do konserwacji i dekoracji pokry dachowych, blach metalowych oraz asfaltowych izolacji przeciwwilgociowych. Alubit Tytan Professional tworzy dekoracyjn srebrzyst powok, która dziki waciwociom odblaskowym korzystnie wpywa na rozkad temperatur oraz opónia starzenie powok bitumicznych.

Kolejny Abizol nowej generacji
Alubit Tytan Professional to kolejny produkt firmy Selena, midzynarodowego producenta nowoczesnej chemii budowlanej, która wprowadzia na polski rynek udoskonalone profesjonalne masy do hydroizolacji bitumicznych – Abizole. Produkty te idealnie sprawdzaj si w polskich warunkach klimatycznych, bowiem wytworzona powoka jest odporna na zniszczenia spowodowane nastpujcymi po sobie okresami mrozu i odwily Wiksza odporno powok na spkania pomrozowe to zasuga modyfikacji masy bitumicznej kauczukiem syntetycznym. Tak wzbogacone masy tworz powoki elastyczne, wytrzymae i silnie zwizane z podoem, odporne na sabe kwasy i zasady.

Szerokie zastosowanie masy Alubit
Masa asfaltowo-aluminiowa Alubit Tytan Professional, modyfikowana kauczukiem syntetycznym, przeznaczona jest do dekoracyjnego zabezpieczania pokry dachowych, blach metalowych i asfaltowych izolacji przeciwwilgociowych. Za pomoc preparatu skutecznie wykonamy powoki ochronno-dekoracyjne na wszelkiego rodzaju asfaltowych izolacjach przeciwwodnych. rodek konserwuje pokrycia dachowe bitumiczne i metalowe, dbajc jednoczenie o estetyk wykoczenia. Alubit Tytan Professional sprawdzi si take przy zabezpieczaniu obróbek blacharskich i konstrukcji stalowych oraz uszczelnianiu eternitu.

Zalety praktyczne i estetyczne
Specjalnie skomponowana receptura Alubit Tytan Professional zawiera patki aluminium. To sprawia, e dachy, czy konstrukcje metalowe pokryte preparatem przybieraj srebrzyst barw, dziki czemu prezentuj si efektownie i estetycznie. Walory dekoracyjne, to nie jedyna zaleta tego rodka. Preparat dziki wasnociom odblaskowym wpywa korzystnie na rozkad temperatur na powierzchni dachu. Alubit opónia te procesy starzenia i niszczenia powok bitumicznych. Moliwo nakadania masy na lekko wilgotne podoa, przy jednoczesnym bardzo silnym wizaniu si preparatu z powierzchni to kolejny atut masy asfaltowo-aluminiowej Alubit. Powierzchnie pokryte Alubit Tytan Professional s skutecznie chronione i bardziej odporne na warunki atmosferyczne.

Selena
stycze, 2008

 


 

ABIZOL P TYTAN PROFESSIONAL - masa bitumiczna do izolacji powokowych

Selena

Na rynku jest ju dostpny Abizol P Tytan Professional – masa bitumiczna do wykonywania samodzielnych zewntrznych izolacji przeciwwodnych. Produkt naley do nowej generacji Abizoli, serii profesjonalnych rodków zabezpieczajcych budynki przed szkodliwym dziaaniem wody i wilgoci. Abizol P Tytan Professional zosta zmodyfikowany kauczukiem syntetycznym, zyskujc wysz odporno na spkania mrozowe.

Nowa generacja Abizoli
Abizole to linia produktów przeznaczonych do wykonywania hydroizolacji, od lat doskonale znana na polskich budowach. Te bardzo popularne masy asfaltowe powróciy na rynek w nowej formule. Dziki modyfikacji kauczukiem syntetycznym i wzbogaceniu specjalnymi dodatkami, nowe Abizole zapewniaj m. in. wytrzymao na charakterystyczne dla naszego klimatu spkania pomrozowe.

Do fundamentów i dachów
Abizol P Tytan Professional przeznaczony jest do wykonywania samodzielnych powok wodochronnych typu redniego fundamentów, podziemnych czci budowli czy stropów betonowych. Za pomoc Abizolu P Tytan Professional wykonamy te powoki hydroizolacyjne na podkadzie z papy, laminaty zbrojone wóknem szklanym, wierzchnie waciwe izolacje przeciwwodne podziemnych czci budowli oraz zbiorników wody przemysowej. Dekarze skorzystaj z preparatu take przy konserwacji pokry dachowych z pap.

Abizol P peen zalet
Abizol P Tytan Professional to rodek, który z powodzeniem moe by nakadany na lekko wilgotne nawierzchnie. Wytworzone za pomoc preparatu powoki s silnie zwizane z podoem i trwale elastyczne. To sprawia, e w pewnym stopniu niweluj ruchy podoa i mikropknicia. Powstaa warstwa hydroizolacyjna jest przy tym odporna na sabe kwasy i zasady. W polskim klimacie, w którym zim ujemne temperatury przeplataj si z okresami odwily bardzo wan cech jest odporno Abizolu P Tytan Professional na spkania pomrozowe. Stosujc Abizol P Tytan Professional inwestorzy unikn zniszcze podobnych do tych, które po mronej zimie powstaj na polskich drogach.

Selena
stycze, 2008

 

 

Tytan Professional: piany do zada specjalnych

Selena

Min ju czas uniwersalnych produktów do wszystkiego. Ta zasada odnosi si te do artykuów chemii budowlanej. Dlatego Selena, producent pian poliuretanowych Tytan Professional opracowaa zaawansowane technicznie receptury pian przeznaczonych do rónorodnych i specjalistycznych zastosowa.

Selena, midzynarodowy producent najszerszej oferty pian na wiecie, stworzya bogaty katalog produktów zawierajcy piany pistoletowe i wykowe. Przebojem rynkowym jest najwydajniejsza na rynku Tytan Professional piana pistoletowa 65, znakomita opini ciesz si piany zimowe, przeznaczone do stosowania przy obnionych temperaturach. Jednym z najnowszych produktów marki Tytan Professional jest piana ognioodporna o klasie niepalnoci B1. Uzupenieniem oferty s produkty komplementarne takie jak czycik, ciereczki i pistolety.

Pianki poliuretanowe od wielu lat s wykorzystywane w pracach montaowo - izolacyjnych w budownictwie. Mnogo zastosowa powoduje, e uywa si ich poczwszy od montau stolarki otworowej przez wypenianie pustych przestrzeni po bardziej niekonwencjonalne. Na rynku jest bardzo bogata oferta pian poliuretanowych. Dziel si one na jednokomponentowe (1K), to najpowszechniejsza grupa dostpna w wersji aplikacyjnej wykowej i pistoletowej, oraz dwukomponentowe (2K) wystpujce w wersjach, m.in. wykowych i kartuszowych.

Piany dostpne na rynku róni si midzy sob wydajnoci, przyrostem oraz czasem utwardzania. Standardow wydajnoci jest okoo 45 litrów piany z puszki o pojemnoci 750 ml. Rekordzistk pod tym wzgldem jest bardzo chwalona przez profesjonalnych montaystów piana pistoletowa Tytan Professional 65 charakteryzujc si najwiksz na rynku wydajnoci dochodzc do 65 litrów. Ten produkt pozwala przy pomocy jednej puszki zamontowa nawet 8 okien. Specjalici montujcy okna chtnie sign równie po pian do PCV Tytan Professional, która nie tylk

 

Wi�cej informacji na stronie www.matbud.pl
stolbud

Wi�cej >>


 AKTUALNE PROMOCJE 

-Zaprawa Klejowa ATLAS Klej OK
-Materiay ogrodowe 

...Wiecej >> 

 

 

...Wiecej >>